--
W sumie to sobie tutaj coś wpiszę, żeby nie było tak pusto.