- Misiek, co to jest ten Rohypnol?
- No to tak zwane "tabletki gwałtu".
- Aaa... zapomniałem.
- Rozumiem. Mogłeś nie pamiętać.

--