Czy Kobieta jest używką?
Ciągle używamy kobiet
Coś to zdanie mówi tobie?
Każda działa pod przykrywką

Gdy przykrywkę ściągniesz łapką
- wszystko czym się osłaniała -
By się dobrać do jej ciała
Wtedy wpadasz ...jest pułapką!

Już cię ma i nie odpuści
Bo się o to postarała
Ciebie będzie używała
Kto używką? Ty! ...a juści ...

Tyś jest dom i utrzymanie
W czas codzienny i świąteczny
Bo Mężczyzna - dureń wieczny
Więc ...używką pozostanie


--
... your mind is like parachute, it doesn`t work, if it`s not open ...