40. Ostatnie blaski

Ostatnie blaski dnia i piękna
I puls, co jeszcze czuję w skroni
Czemu wciąż bolą wierzchy dłoni
Dlaczego głowa coraz cięższa

A myśl powolna i leniwa
W miejscu wstrzymuje się, niechętna
Więcej w niej żalu niźli piękna
I nie chce już Bogów odkrywać

Ni Mędrców słuchać i powtarzać
Ich słów i nauk niespełnionych
Co czynów nie umiały wdrażać

W przedziałach chwil nadziei płonych
Nazbyt wyblakłych, by pokazać
Rumień policzków rozżalonych

Łzę wstrzymywaną przez powiekę
I niemoc Ducha w moim ciele
Z którego jeszcze nie uciekłem

Chociaż zamiary, moje cele
Stały się mi swoistym piekłem
Nie znaczą nic, lub ...małowiele

Ostatnim dniom, ostatnim blaskom
W ostatnich chwilach, co niestałe
Piękno mi niosły - wypłowiałe
I blade jak lico pod maską

Okrywającą twarzy nudę
Co przyszła po zaciekawieniu ...
Choć nigdy tu, w żadnym wcieleniu
Nie wrócę ...życie było cudem
*
43. Od dnia narodzin

Od dnia narodzin do dnia zgonu
Szukałem czegoś, by na stałe
Mieć port - tak się oszukiwałem ...
Dziurawa łajba wśród ogromu

Przeróżnych wód, odmętów, prądów
Sztormowych fal i huraganów
To czas stracony i przegrany
Jak kadr, co minął bez podglądu

Łajba wciąż zmierza ku zagładzie
Bo nie istnieje port, co stały
Ja nic - za sterem - nie poradzę

Choćby przyjazne wiatry wiały
Zapachem drzew kwitnących w sadzie
To ich owoców nie poznałem

Wczoraj ni dziś, ani za młodu
Nie mogłem tych owoców zbierać
Bez portu, domu i ogrodu

Brak stałej kei tu i teraz
Cumy od wschodu do zachodu
I słońca co skały wybiela

Życie to rejs jest nieprawdziwy
Zbiór pragnień, złudzeń i zamiarów
Czar nawigacji bez namiaru
Bo nie ma portu człowiek żywy

Dlatego nie wiem, dokąd dążę
Nie wiem, kto śledzi mój kilwater ...
Tych niewiadomych dużo, zatem
- kolejne węzły log rozwiąże?
*
46. Człowiek jak jaszczur

Człowiek jak jaszczur, jak stwór pradawny
Co widzą oczy - to do zdobycia
Na złoto, bowiem, łupy przelicza
...szkoda, że Umysł ma wciąż niesprawny

Ku temu posiadł Wszystkie Rozumy
Jak dopiec innym, jak ich zabijać
Na łupach wojny życie mu mija
...szkoda, że ma wciąż niesprawny Umysł

W nim się nie włączy alarmu dioda
Która ostrzeże wyciem syreny
Że ma wciąż Umysł niesprawny ...szkoda

Od lat patrzymy, od dawna wiemy
Gdy rośnie pycha wzorem Nimroda
Zostają po niej żałobne treny

Nieukojone w legendach, w pieśni
Przez nadmiar żalu i płytkość w myślach
Przedwcześnie schodzą nasi współcześni

Umysłu sprawność do nas nie przyszła
Ponieważ Mądrość Człowiek przekreślił
Wraz z nią Nadzieja na Szczęście prysła

Nie umie Człowiek planetą rządzić
Umie mordować, szabrować, grabić
Gówno za diament sprzedać, oszwabić
...W Przemocy Umysł niesprawny błądzi ...

Tak pozostanie - mówi Historia
Ta starożytna i nam współczesna
Szkoda - ta Prawda dla mnie bolesna
Lecz jej nie zmieni żadna Teoria
*


--
... your mind is like parachute, it doesn`t work, if it`s not open ...