Szewcy

Przeczytawszy tę bajkę prosty człek zrozumie
Jak działają w praktyce tak sławione UNIE


*****
Światowy związek Szewców zawiązał był UNIĘ.

Wnet powstał Ruch prężny w całej Europie
Cel szczytny przyświecał:-zwalczyć płaskostopie.
Koszt Centrali ze zrzuty wszech cechów pokryto
głosząc SŁUSZNE hasło :-„Na jedno kopyto”.

Przywitały ten „postęp” burzliwe oklaski
Aliści (po niewczasie) powstały niesnaski.
Rozkwitło malkontenctwo, dochodziło do swarów
Na gruncie „prawidłowych” wzorców i rozmiarów.

Narzucono ‚wzorce’ dla wszystkich od zaraz
Komisarz je wymógł! Pod niebo je wychwalał
Potem innych wytycznych przeforsował wiele.
Np. Veto dla glanów, i dla oficerek..

Wzornictwo narzucił -„ze względu na zdrowie”
Forsując zestaw ‚słuszny’ -(różowe i tęczowe)
Pojawił się postulat w kręgach Unii wiernych
- hołubić wąskie stopy!
????
Ich kształt jest KOSZERNY!!

Zaszczuto posiadaczy stóp zwykłych, szerokich
głosząc że to głupki, faszyści i… zboki.
Kto nosił rozmiar inny -czyniono zeń dziwaka.
„Opluto” chodzić boso, w kroksach i w drewniakach.

Wytyczne były jasne, - z Centrali sterowane-,
-„Dobre buty to NASZE do tego skórzane”-
-Wprowadźmy tę zasadę natychmiast i karnie!
(Najgłośniej ten gardłował. który miał garbarnie).

Zapięcie na „rzepy’ uznano za wadę.
(Cena wystrzeliła za parę sznurowadeł)
Wciąż się bogaciła prym wiodąca ‚paczka’
Efekt?
Lud jął chodzić w japonkach i laczkach.

Wnet takim ‚warchołom’ z trybuny wytknięto
że to jest dywersja chodzić z gołą piętą,
Że to bardzo szkodzi na PUBLICZNE zdrowie,
Bo celem -wręcz świętym jest ‚unijny wzorzec’

Co rusz o pryncypia wybuchała draka
Aż trafiła kosa na …..Zenka Dreptaka ..

Dreptak był zwalistym niczym niedźwiedź chłopem,
A co za tym idzie miał potężną stopę,
I żeby ominąć ten dyktat unijny,
Pomyślał i założył …Związek Religijny.

by zarzut warcholstwa ‚w trymiga’ roztrzaskać:
-„Chcę mieć płaskie stopy bo Ziemia jest płaska”,
I te przykazanie ZWIĄZEK głosi Światu,
A religia Panowie jest ....- ‚non disputatum’

WOLNA stopa to KANON głosił wszędzie Zenek.
Niech do nas przystąpi kto nie bity w ciemię.
Forsować jeden wzorzec to strategia błędna!

Ps.
Jego ‚Kościół’ się rozrósł, a Unia „uwiędła”
--
Na wyczyny /teściowej,rządu,..itp/ oka nie przymykaj! Chyba że drugim patrzysz przez wizjer celownika. *##* Jest grzech który ksiądz wybacza mi ZAWSZE, ja sobie NIGDY. To grzech abstynencji!!